ENGELS

ENGELS

Bekijk het onderstaande filmpje voor "Engels" op Sint-Joris.

Engels 2A2

‘To learn a language is to have one more window from which to look at the world.’

WAT BIEDEN WE AAN?

In onze lessen Engels focussen we in de tweede graad nog meer op de zes vaardigheden (= luisteren, lezen, spreken, schrijven, mondelinge en schriftelijke interactie) en een doelgerichte communicatie. Om dit te kunnen doen, zetten we de nodige strategieën in, bestuderen we de grammatica en breiden we onze woordenschat verder uit. Daarbij verkennen we zowel de cultuur als literatuur van de Engelssprekende landen. We bieden een gevarieerd aanbod aan van onderwerpen en teksten op maat van de door jullie gekozen studierichting. 
Naast het talige aspect is sociale vorming belangrijk. Jullie leren op een respectvolle manier met elkaar in dialoog te gaan en zijn jullie ook bewust van de mogelijke impact van een boodschap.  De derde graad helpt jullie om verder als zelfstandige taalgebruikers te groeien.

WELK PROFIEL VAN LEERLING?
 • Je bent gemotiveerd en hebt de juiste studiehouding

  Je wil de vreemde taal zo goed mogelijk leren om er praktisch mee aan de slag te gaan in concrete en herkenbare situaties. Zelfevaluatie en bijsturing via een taalportfolio is een noodzakelijk instrument om individueel de nodige stappen vooruit te kunnen zetten. 
  Als je kiest voor ‘Moderne talen’, ga je zelfs nog een stapje verder. Je toont oprechte interesse in de taal en ziet het belang ervan in voor je verdere studies/beroep. Binnen deze studierichting sta je nog meer stil bij de taal als systeem en verdiep je je in literaire teksten. 

 • Je toont bereidheid en durf om te communiceren

  Je neemt in de klas actief deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.
  Je staat ook open om creatief aan de slag te gaan met taal, geïnspireerd door aangereikte voorbeelden.
  Dit leidt tot bijzonder mooie resultaten van onze leerlingen die we als vakgroep elk jaar met fierheid tentoonspreiden tijdens ons openschoolmoment op Sint-Joris. 

LEUK EXTRAATJE

Ook via extramurosactiviteiten willen we jullie warm maken voor het Engels. De voorbije jaren zijn we erin geslaagd om onze leerlingen telkens weer te laten genieten van ‘native speakers’. We hebben onder andere de ‘English Theatre Company’ uitgenodigd op school en mogen genieten van de Britse stand-upcomedian Tom Deacon in CC Ter Dilft Bornem. Hopelijk bieden zich na deze coronatijden nieuwe kansen aan.

Comments are closed.