FRANS

FRANS

Cerise

Bekijk het bovenstaande filmpje voor "Frans" op Sint-Joris.

Franse woorden
WAAROM FRANS?

Sint-Jorisinstituut biedt Frans aan om o.a.

  • sociaal contact te onderhouden met anderstaligen;
  • de horizon te verruimen via rechtstreeks contact met anderstalige culturen;
  • attitudes van openheid, communicatiebereidheid, intellectuele nieuwsgierigheid, kritische zin en verdraagzaamheid te ontwikkelen;
  • professioneel te functioneren;
  • zich te ontspannen en van andere culturen te genieten.  

We tonen de weg naar interculturele verdraagzaamheid en ondersteunen de groei van onze leerlingen naar autonomie op persoonlijk, sociaal, intellectueel en cultureel vlak. Zo levert het vreemdetalenonderwijs een belangrijke bijdrage tot de verspreiding van het Europese gedachtegoed en verruimt het de blik op de wereld.

HOE?

In alle graden van het secundair onderwijs en in alle onderwijsvormen staat daarom de ontwikkeling van de communicatieve en interculturele competenties centraal. Je leert Frans om er iets concreets mee te doen, om te kunnen communiceren, om in interactie te kunnen treden met anderstaligen. Dat betekent dat communicatieve taaltaken centraal staan. Via taaltaken leert de leerling de taal gebruiken, zowel receptief (lezen en luisteren) als productief (spreken, gesprekken voeren en schrijven). 

Conform de eindtermen en het Europees Referentiekader leert de leerling dus:

  • gevarieerde ‘taaltaken’ uitvoeren met een toenemende moeilijkheidsgraad en een groei in autonomie;
  • in zo authentiek mogelijke taalgebruikssituaties functioneren, onder andere door met verschillende tekstsoorten om te gaan;
  • reflecteren over taalgebruik en taalgebruikssituaties. 

Als taalstudent is hij dus een taalgebruiker. Bij communicatie is het correct begrijpen en overbrengen van boodschappen essentieel: de focus ligt op de betekenis en op de doeltreffendheid van de communicatie. Het streven naar lexicale accuraatheid en grammaticale correctheid is daarbij een belangrijke attitude om de communicatie doeltreffend te laten verlopen.

TOEPASSINGEN "La cerise sur le gâteau"

La cerise sur le gâteau: rechtstreeks contact met de mooiste taal ter wereld via voorstellingen van de Franse film, live concerten van het Franse chanson, deelname aan ‘Robotique’, een internationale wedstrijd voor zelfontworpen robots, telefoongesprekken met oefenfirma’s van Franstalige scholen, deelname aan een nationale beurs voor miniondernemingen en de tweedaagse uitstap naar Parijs in het vierde jaar. Soyez les bienvenus!

Comments are closed.