NEDERLANDS

NEDERLANDS

Bekijk bovenstaande filmpjes om een glimp op te vangen van het vak Nederlands.

WAAROM NEDERLANDS?

Het vak Nederlands is een algemeen vak van algemeen belang! 
Dat wil zeggen dat je in elke studierichting een mooi pakket Nederlands aangeboden krijgt. Wij gebruiken in al onze richtingen de handboeken Frappant van uitgeverij Pelckmans aangevuld met eigen materiaal, toegespitst op het niveau en de interesses van onze leerlingen. 

Kies je voor Moderne Talen?
Dan maak je de keuze om je talen extra te verdiepen en uit te werken: ook het Nederlands! We leggen de focus vooral op de vaardigheden: lezen, spreken, luisteren en schrijven. Daarnaast komt er ook een stevig pakket taalkunde aan bod met onder andere inzichten in de oorsprong van onze taal, de evolutie en de variaties van het Nederlands. Ook taalvaardigheid met spelling, grammatica, stijl en woordenschat gaan we bestuderen en inoefenen. Je krijgt ook een lekkere brok literatuur waarbij we zowel poëzie, romans én theater belichten. 

We zetten in op taalanalyse: het bestuderen, zelf ontdekken en inoefenen van het Nederlands. Taalcreativiteit, inventiviteit en zelfstandig werk afgewisseld met samenwerking horen daar steevast bij! 

Bovendien overgieten al onze collega’s uit de vakgroep Nederlands hun lessen graag met een sausje van vreugdevolle, vriendelijke vrolijkheid!

NEDERLANDS IN KERNWOORDEN
  • Handboek: Frappant (Uitgeverij Pelckmans)
  • Vaardigheden: spreken (reporter van de week, debatteren, instructies geven, vergaderen…), luisteren/kijken (nieuwsberichten, documentaires, talkshows, kortfilms…), schrijven (een interview, sollicitatiebrief, een verslag, samenvatten, schematiseren…), lezen (fictie: sprookjes, fabels, legendes, mythes, kortverhalen, romans, poëzie… en non-fictie: columns, blogs, interviews, wetenschappelijke teksten…)
  • Taalbeschouwing: standaardtaal-tussentaal-dialecten, taalevolutie, neologismen, jongerentaal, Nederlands in de wereld…
  • Taalvaardig: spelling, grammatica, stijl, woordenschat…
  • Literatuur: leesportfolio (analyse en creativiteit!), romans, poëzie, theater…

Comments are closed.