1 Wiskunde A (tekst)

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we in de volledige eerste graad 1A/2A met een nieuwe methode, ‘Level’, van de uitgeverij Plantyn. Met deze methode hebben we een perfecte partner gevonden om met onze leerlingen op pad te gaan in de wondere wereld van de wiskunde. Bij elke tocht die we maken stuiten we op obstakels. Niemand wordt achtergelaten, we streven allen naar een zelfde doel, ieder op zijn eigen tempo. Dat maakt deze methode uniek. De eindbestemming is voor elke leerling dezelfde, maar niet iedereen volgt dezelfde weg.

Aan de hand van ‘ontdekoefeningen’, ontdekken de leerlingen de belangrijkste zaken van de leerstof. Deze worden samen met de leerkracht vastgezet in een ‘vastzetkader’. Hier staan zaken in die ze uit het hoofd moeten leren zoals definities en eigenschappen. (Eén van de grootste verschillen met de lagere school, waar ‘uit het hoofd leren van leerstof’ niet vaak voorkomt.)

Aan de hand van een ’begintoets’ (niet voor rapport) bepalen de leerlingen zelfstandig welke oefeningen ze maken. Ieder op eigen tempo en volgens zijn talenten. De leerling die meer nood heeft aan basisoefeningen zal voldoende kunnen oefenen, net zoals die leerling die graag eens uitgedaagd wordt! Steeds met de leerkracht aan de zijlijn die het ganse traject meeloopt om bij te sturen of enkel om aan te moedigen.

Op het einde van een hoofdstuk volgt een grote toets die gebaseerd is op de reeds vernoemde vastzetkaders en oefeningen die elke leerling op zijn weg tegenkwam. Drie keer op een jaar krijgen onze leerlingen een examen waar het verwerken van grotere hoeveelheden geoefend en getest worden.

Een enthousiast team van leerkrachten wiskunde staat klaar om uw zoon/dochter mee te nemen in de wereld van de cijfers en getallen. In het eerste jaar komen nog heel veel zaken terug van de lagere school, maar wordt er gewoon een schepje aan toegevoegd. In het tweede jaar gaan we dan dezelfde thema’s verder uitdiepen.

De leerkrachten wiskunde van de eerste graad wensen jullie een zorgeloos schooljaar toe. 

Comments are closed.