Economische wetenschappen (aso)

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (aso)
derde jaar

Korte beschrijving van de studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

KERNVAKKEN:
klik op de foto voor meer informatie van de hoofdvakken van deze richting
EW
economie
UK
Engels
eiffeltoren2
Frans
wiskunde
wiskunde
LESSENTABEL
Studieaanbod hogere jaren? Klik hier!

Comments are closed.